க.பாலாசி: தண்டணை

Friday, June 26, 2009

தண்டணை


பாவை சென்ற பாதை

என் பார்வை சென்ற வேலை

பாவியாய் இன்று நான் பாடையில்....

(எனது கல்லூரி நண்பன் ஒருவன் எழுதியது)

2 comments:

வால்பையன் said...

அவரு இருக்காருல்ல!

பாலாஜி said...

அவனும் இப்போது திருப்பூரில் தான் இருக்கிறான். நான் திருப்பூரில் இருந்தபோது பார்க்க முயர்சி செய்தேன். முடியவில்லை. இப்போது ஈரோடு, முற்றிலும் முடியவில்லை.

  ©க.பாலாசி. Template by Dicas Blogger.

TOPO